הוראת קבע
צבור מטבעות דיגיטליים מידי חודש וללא כל התעסקות.