תנאי שימוש - שירותי סליקה באשראי

 לצורך ביצוע עסקה באתר באמצעות תשלום בכרטיס האשראי שברשותך, אנו מסתייעים בשירותי חברת Simplex (לרבות חברות קשורות וספקי משנה של Simplex) הפועלת מחוץ לישראל ("Simplex", "שירותי Simplex" לפי העניין). במידה שהנך מעוניין/ת בביצוע העסקה בכרטיס אשראי באמצעות שירותי Simplex אנא אשר/י בלינק המצורף למטה כי:

(i) הנך מסכים/ה לקבלת שירותי Simplex, ולשם כך הנך מסמיך/ה אותנו להעביר אל Simplex נתוני מידע אישי שנאספו אודותיך על ידינו – לחץ/י כאן לפירוט סוגי המידע האישי אשר יועברו ל-Simplex ("המידע האישי"), (ii) הנך מודע/ת ומסכים/ה לכך ש-Simplex תפעל לעיבוד ושמירת המידע האישי, בין היתר באמצעות ספקי שירותים במדינות אחרות, לרבות מדינות שבהן רמת ההגנה על מידע אישי פחותה מזו שחלה על פי הדין בישראל, (iii) הנך מודע/ת לכך ששירותיSimplex והמידע האישי שיועבר אליה, יהיו כפופים לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של Simplex, העשויים להיות שונים מאלה של  Bits of Gold.

לשימת לבך, Simplex היא חברה נפרדת אשר ל- Bits of Gold אין אחריות או שליטה לגביה, ובאישורך זה הינך מסכים/ה לתנאי Simplex ומוותר/ת על כל טענה כנגד Bits of Gold בנוגע לשירותים אותם בחרת לקבל מ-Simplex

ככל שאינך מסכים/ה לאמור לעיל, אנא הימנע/י מאישור לגבי המשך התהליך.